Disclaimer

disclaimerNiet aansprakelijk

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Van Egmond Tuinen  is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Van Egmond Tuinen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Egmond Tuinen

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Van Egmond Tuinen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Van Egmond Tuinen geen controle heeft. Van Egmond Tuinen draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Bel ons

Hans van Egmond    06-51356246
Henny van Egmond    06-51150956
Roy van Egmond    06-18847070
     

Bel me terug

 van Egmond logo

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.