vanegmondtuinen erfafscheiding schuttingEen erfafscheiding is een constructie om de grens met bijvoorbeeld de buren aan te geven.

 
Een erfafscheiding kan een natuurlijke vorm hebben (bijvoorbeeld een haag of heg) of een constructie zijn in bijvoorbeeld de vorm van een schutting of een hekwerk. In Nederland mag men zonder bouwvergunning of bouwmelding erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn plaatsen met een hoogte van maximaal 2 meter, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De voorgevel- en achtergevelrooilijn is een lijn die niet overbouwd mag worden en valt in de regel samen met de voor- en achtergevel. Vóór de voorgevelrooilijn mogen slechts erfafscheidingen worden geplaatst met een hoogte van maximaal 1 meter. In alle andere gevallen is een bouwvergunning nodig.
De grenzen van de erfafscheiding van een perceel zijn vastgelegd op kaarten van het kadaster. 
bron wikipedia 
 

Wij kunnen u adviseren bij uw keuze en vervolgens uw erfafscheiding | schutting plaatsen.

Bel ons

Hans van Egmond    06-51356246
Henny van Egmond    06-51150956
Roy van Egmond    06-18847070
     

Bel me terug

 van Egmond logo

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.